Abonament miesięczny za pobyt dziecka w Żłobku z uwzględnieniem rabatu za wpłatę w terminie do 5-go dnia każdego miesiąca, z góry, wynosi 600 zł brutto po odliczeniu dotacji z UM i RKO. Abonament opłacony po wskazanym terminie wynosi 700 zł brutto.*

Wpisowe: 700,00 pln, opłata kontynuacyjna 300pln

Kwota wyżywienia całodziennego: 19,00 zł/dzień. (śniadanie, dwudaniowy obiad i podwieczorek dostarczane przez firmę cateringową specjalizującą się w przygotowywaniu zdrowych i ekologicznych posiłków dla dzieci “Alma Verde”)

 

*Dopłata żłobkowa – 400pln

Każdego miesiąca rodzic zobowiązany jest wpłacić pełną kwotę abonamentu 1600,00 zł.
Również każdego miesiąca przelewana jest rodzicom kwota ok 700,00 zł tytułem zwrotu dotacji z UM oraz 400pln dopłaty żłobkowej.

tutaj można przeczytać o zasadach przyznawania RKO i dofinansowania pobytu w żłobku (400pln) prosimy pamiętać, że rodzice osobiście składają wnioski poprzez stronę ZUS.

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/pytania-i-odpowiedzi-dofinansowanie-pobytu-w-zlobku

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/pytania-i-odpowiedzi-rko

Wszystkich informacji dotyczących rozliczeń za abonament udzielamy pod nr tel. 508 672 724

Opłatę za abonament miesięczny należy wpłacać do 5-ego każdego rozpoczętego miesiąca na numer konta:
75 1030 0019 0109 8503 4000 3081
Krakowskie Centrum Psychologiczne Salvate
(w tytule przelewu: abonament Terefere, imię i nazwisko dziecka, za miesiąc: ….)
W przypadku nieodebrania Dziecka o deklarowanej godzinie zostanie naliczona dodatkowa opłata za opiekę w wysokości 30 zł za każdą kolejną godzinę opieki.
RABATY – przy zapisaniu do naszego żłobka drugiego dziecka udzielamy rabatu na miesięczny abonament w wysokości 150pln (w przypadku niepełnosprawności u drugiego dziecka udzielamy 50% rabatu). Rabat nie jest liczony od kwoty dotacji.

W cenie abonamentu w Terefere zapewniamy:

szereg zabaw i zajęć edukacyjnych,
codzienną gimnastykę ogólnorozwojową oraz warsztaty z fizjoterapeutą,
ćwiczenia i zabawy z neurologopedą,
zabawy z językiem angielskim,
warsztaty rytmiczno-muzyczne,
spacery na świeżym powietrzu i zabawę na naszym Tereferowym placu zabaw!
zabawy i warsztaty rozwijające motorykę małą i dużą,
zabawy manipulacyjne oraz plastyczne,
naukę higieny oraz ćwiczenia w usamodzielnianiu,
wspólne oglądanie książeczek i czytanie bajek ze żłobkowymi Ciociami,
zajęcia wyciszające i relaksacyjne,
wspólne słuchanie muzyki dziecięcej, tańce i bale,
zabawy dowolne i wspólny odpoczynek.

 

**Posiłki do naszego żłobka dostarcza firma ALMA Verde, od wielu lat działająca w branży gastronomicznej i posiadająca duże doświadczenie cateringowe. Alma Verde oferuje catering ekologiczny dla żłobków, przedszkoli i szkół.

Jak sami o sobie mówią:

Naszą prywatną pasją jest ekologia i zdrowe jedzenie. Jesteśmy przekonani, że „jesteśmy tym, co jemy” a nasze zdrowie zależy od naszego odżywiania. Wierzymy, że świeżo przygotowane jedzenie oparte na ekologicznych produktach, racjonalne zbilansowane odżywczo jest tym, czego współczesny człowiek potrzebuje najbardziej. Od lat doskonalimy swą wiedzę uczestnicząc w kursach i szkoleniach związanych ze zdrową kuchnią i ekologią. Współpracujemy ze specjalistami i autorytetami z dziedziny odżywiania naturalnego i dietetyki”

 

Integracyjny Żłobek Terefere 2 jest dotowany z Programu Maluch + 2021 moduł 4