Program opieki i nauki dzieci w naszym żłobku jest oparty o zasady zdrowego trybu życia, z uwzględnieniem specjalnego programu rozwoju i rehabilitacji ruchowej. W żłobku Integracyjnym, w celu stymulowania rozwoju dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, organizowane są zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju. Zajęcia odbywają się w mniejszych w grupach. Dodatkowo, jako element integracji, wdrożony jest program wychowawczy, zawierający codzienne ćwiczenia fizyczne, z elementami zabawy, dostosowane do wspólnych warsztatów dzieci niepełnosprawnych z dziećmi zdrowymi.

Integracja w naszym żłobku realizowana jest jako forma wspólnej nauki i zabawy. Dzięki temu pozwala ona na możliwość uczestniczenia w naturalnych warunkach społecznych w zróżnicowanej grupie dziecięcej, ucząc akceptacji i tolerancji i niosąc korzyść zarówno dzieciom w normie rozwojowej jak i dzieciom ze szczególnymi potrzebami. Dzieciom potrzebującym wsparcia zapewniamy opiekę specjalistów, min.: pedagogów specjalnych, psychologa dziecięcego, logopedy fizjoterapeuty oraz terapeuty SI (integracji sensorycznej)

Zabawy wspierające Integrację sensoryczną w naszym przedszkolu mają na celu wspieranie rozwoju dzieci poprzez bodźce zmysłowe. Praca  polega na rozwijaniu prawidłowego odbioru i analizy bodźców dostarczanych dziecku z otoczenia poprzez wszystkie zmysły: dotyk, wzrok, słuch, smak, węch oraz czucie głębokie i równowaga. Opracowany zostaje specjalny program, realizowany w konsultacji z innymi specjalistami, co sprzyja utrzymaniu zainteresowania przedszkolaka i wzmocnieniu efektu. Zajęcia prowadzimy  Terefere w sali wyposażonej w specjalistyczny sprzęt i pomoce do stymulacji zmysłów.

W Terefere prowadzone są również zajęcia/warsztaty pod czujnym okiem naszego neurologopedy, specjalizującego się w terapii wad wymowy oraz opóźnionego rozwoju mowy u dzieci w wieku przedszkolnym. Zajęcia prowadzone są w formie zabawy z wykorzystaniem zróżnicowanych narzędzi terapii, oraz pomocy dydaktycznych które zwiększają jej skuteczność.

Oferujemy terapię logopedyczną grupową i indywidualną:

 1. Diagnozę logopedyczną,
 2. Terapię wad wymowy,
 3. Wczesną interwencję logopedyczną,
 4. Naukę Czytania Metodą Symultaniczno-Sekwencyjną,
 5. Wspomaganie rozwoju dzieci z grupy ryzyka dysleksji,
 6. Terapię opóźnionego rozwoju mowy,
 7. Terapię jąkania, niepłynności mowy,
 8. Terapię osób:
  • z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
  • z Zespołem Aspergera,
  • z afazją,
  • z alalią
  • z dysleksją