Terefere 3 to kolejne, trzecie już miejsce na mapie Krakowa, prowadzone przez Krakowskie Centrum Psychologiczne, w którym świetna zabawa, radość i beztroska łączą się z profesjonalną  i troskliwą opieką oraz warunkami idealnymi do rozwijania dziecięcych pasji.
Stworzyliśmy przestrzeń, w której każde dziecko, w ciepłej i przyjaznej atmosferze, może rozbudzać swoją ciekawość świata i potencjał. Wspieramy rozwój emocjonalny i umysłowy każdego z naszych dzieci, zapewniając rodzicom komfortowe warunki powrotu do pracy.

Wiemy jak istotna jest dobra zabawa, chęć poznawania otaczającego świata oraz wzmacnianie indywidualnych zainteresowań najmłodszych! Dlatego, w ramach zajęć, prowadzimy warsztaty rozwojowe, rytmiczno-ruchowe i plastyczne – dostosowane do możliwości i wieku dziecka.
W Terefere 3 zapewniamy nowe, przestronne sale zabaw, salę do snu, ogród i plac zabaw, bezpłatne zajęcia ogólnorozwojowe, wsparcie psychologa dziecięcego oraz sprawdzony, ekologiczny catering.

Jesteśmy przekonani, że odpowiedni dobór opiekunów, ich wysokie kwalifikacje, solidność i pełne ciepła i troski podejście do dzieci w połączeniu z doświadczeniem pozwolą osiągnąć zamierzony cel, jakim jest stworzenie, przyjaznego i profesjonalnego miejsca, w którym rodzice mogą bez obaw zostawić swoje dziecko na czas powrotu do pracy.

Celem projektu “Integracyjny Żłobek Terefere 3- wspieramy rodziców w  powrocie na rynek pracy” jest stworzenie 34 nowych miejsc żłobkowych dla dzieci rodziców, chcących po okresie pozostawania w domu z dzieckiem powrócić na rynek pracy oraz dla rodziców pracujących, dla których wsparcie jest pomocne w utrzymaniu zatrudnienia. W ramach projektu zapewniamy trzy miejsca dla dzieci z niepełnosprawnością lub przejawiających trudności rozwojowe.

Projekt, w tym rekrutacja, uwzględnia potrzeby osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności- w szczególności osób z niepełnosprawnością ruchową, niewidomych i słabowidzących, głuchych i słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, z zaburzeniami lub chorobami psychicznymi, z trudnościami komunikacyjnymi. Potrzeby wszystkich wskazanych grup osób będą uwzględnione w projekcie na każdym etapie jego realizacji, zarówno względem dzieci, jak i ich opiekunów (rodziców, dziadków), w tym również personelu w przypadku osoby z niepełnosprawnościami. Podczas rekrutacji zapewniony będzie równy dostęp do informacji o projekcie oraz możliwość zgłoszenia udziału w nim osobom z różnymi niepełnosprawnościami.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Zapraszamy wszystkich do kontaktu:
508 672 724, e-mail: biuro@salvate.pl