Kwota abonamentu do 10- ciu godzin dziennie: wynosi 1500pln/m-c (od tego należy odliczyć kwoty obowiązujących dotacji.*

Wpisowe: 600,00 pln, opłata kontynuacyjna 300pln

Kwota wyżywienia całodziennego: 17,00 zł/dzień. (śniadanie, dwudaniowy obiad i podwieczorek dostarczane przez firmę cateringową specjalizującą się w przygotowywaniu zdrowych i ekologicznych posiłków dla dzieci “Alma Verde”)
*
Przyznana dotacja na rok 2022:
Dotacja z Programu Maluch +- brak informacji
Dotacja z Urzędu Miasta: około 350,00 zł/msc ( kwota uzależniona od liczby dni pracujących w danym miesiącu-1,70 zł/godzina razy liczba dni)

RKO – 400pln

Każdego miesiąca rodzic zobowiązany jest wpłacić pełną kwotę abonamentu 1500,00 zł.
Również każdego miesiąca przelewana jest rodzicom kwota ok 350,00 zł tytułem zwrotu dotacji z UM oraz 400pln RKO.

Wszystkich informacji dotyczących rozliczeń za abonament udzielamy pod nr tel. 508 672 724

Opłatę za abonament miesięczny należy wpłacać do 5-ego każdego rozpoczętego miesiąca na numer konta:
54 1030 0019 0109 8533 0003 8581
Krakowskie Centrum Psychologiczne Salvate
(w tytule przelewu: abonament Terefere, imię i nazwisko dziecka, za miesiąc: ….)
W przypadku nieodebrania Dziecka o deklarowanej godzinie zostanie naliczona dodatkowa opłata za opiekę w wysokości 30 zł za każdą kolejną godzinę opieki.
RABATY – przy zapisaniu do naszego żłobka drugiego dziecka udzielamy rabatu na miesięczny abonament w wysokości 15% (w przypadku niepełnosprawności u drugiego dziecka udzielamy 50% rabatu). Rabat nie jest liczony od kwoty dotacji.

W cenie abonamentu w Terefere zapewniamy:

szereg zabaw i zajęć edukacyjnych,
codzienną gimnastykę ogólnorozwojową oraz warsztaty z fizjoterapeutą,
ćwiczenia i zabawy z neurologopedą,
zabawy z językiem angielskim,
warsztaty rytmiczno-muzyczne,
spacery na świeżym powietrzu i zabawę na naszym Tereferowym placu zabaw!
zabawy i warsztaty rozwijające motorykę małą i dużą,
zabawy manipulacyjne oraz plastyczne,
naukę higieny oraz ćwiczenia w usamodzielnianiu,
wspólne oglądanie książeczek i czytanie bajek ze żłobkowymi Ciociami,
zajęcia wyciszające i relaksacyjne,
wspólne słuchanie muzyki dziecięcej, tańce i bale,
zabawy dowolne i wspólny odpoczynek.

Integracyjny Żłobek Terefere 3 jest dotowany z Programu Maluch + 2021 moduł 4

 

Kwota abonamentu do 10- ciu godzin dziennie: wynosi około 850,00 zł/m-c, po odliczeniu obowiązujących dotacji.*

Wpisowe: 450,00 zł.

Kwota wyżywienia całodziennego: 16,00 zł/dzień. (śniadanie, dwudaniowy obiad i podwieczorek dostarczane przez firmę cateringową specjalizującą się w przygotowywaniu zdrowych i ekologicznych posiłków dla dzieci “Alma Verde”)
*
Przyznana dotacja na rok 2021:
Dotacja z Programu Maluch + : 80,00 zł/msc
Dotacja z Urzędu Miasta: około 360,00 zł/msc ( kwota uzależniona od liczby dni pracujących w danym miesiącu-1,70 zł/godzina razy liczba dni)
Każdego miesiąca rodzic zobowiązany jest wpłacić pełną kwotę abonamentu 1350,00 zł.
Również każdego miesiąca przelewana jest rodzicom kwota 80,00 zł + 360,00 zł tytułem zwrotu dotacji.

Wszystkich informacji dotyczących rozliczeń za abonament udzielamy pod nr tel. 508 672 724

Opłatę za abonament miesięczny należy wpłacać do 5-ego każdego rozpoczętego miesiąca na numer konta:
54 1030 0019 0109 8533 0003 8581
Krakowskie Centrum Psychologiczne Salvate
(w tytule przelewu: abonament Terefere, imię i nazwisko dziecka, za miesiąc: ….)
W przypadku nieodebrania Dziecka o deklarowanej godzinie zostanie naliczona dodatkowa opłata za opiekę w wysokości 30 zł za każdą kolejną godzinę opieki.
RABATY – przy zapisaniu do naszego żłobka drugiego dziecka udzielamy rabatu na miesięczny abonament w wysokości 15% (w przypadku niepełnosprawności u drugiego dziecka udzielamy 50% rabatu).

W cenie abonamentu w Terefere zapewniamy:

szereg zabaw i zajęć edukacyjnych,
codzienną gimnastykę ogólnorozwojową oraz warsztaty z fizjoterapeutą,
ćwiczenia i zabawy z neurologopedą,
zabawy z językiem angielskim,
warsztaty rytmiczno-muzyczne,
spacery na świeżym powietrzu i zabawę na naszym Tereferowym placu zabaw!
zabawy i warsztaty rozwijające motorykę małą i dużą,
zabawy manipulacyjne oraz plastyczne,
naukę higieny oraz ćwiczenia w usamodzielnianiu,
wspólne oglądanie książeczek i czytanie bajek ze żłobkowymi Ciociami,
zajęcia wyciszające i relaksacyjne,
wspólne słuchanie muzyki dziecięcej, tańce i bale,
zabawy dowolne i wspólny odpoczynek.

Integracyjny Żłobek Terefere 3 jest dotowany z Programu Maluch + 2021 moduł 4

 

Kwota abonamentu do 10- ciu godzin dziennie: wynosi około 850,00 zł/m-c, po odliczeniu obowiązujących dotacji.*

Wpisowe: 450,00 zł.

Kwota wyżywienia całodziennego: 16,00 zł/dzień. (śniadanie, dwudaniowy obiad i podwieczorek dostarczane przez firmę cateringową specjalizującą się w przygotowywaniu zdrowych i ekologicznych posiłków dla dzieci “Alma Verde”)
*
Przyznana dotacja na rok 2021:
Dotacja z Programu Maluch + : 80,00 zł/msc
Dotacja z Urzędu Miasta: około 360,00 zł/msc ( kwota uzależniona od liczby dni pracujących w danym miesiącu-1,70 zł/godzina razy liczba dni)
Każdego miesiąca rodzic zobowiązany jest wpłacić pełną kwotę abonamentu 1350,00 zł.
Również każdego miesiąca przelewana jest rodzicom kwota 80,00 zł + 360,00 zł tytułem zwrotu dotacji.

Wszystkich informacji dotyczących rozliczeń za abonament udzielamy pod nr tel. 508 672 724

Opłatę za abonament miesięczny należy wpłacać do 5-ego każdego rozpoczętego miesiąca na numer konta:
54 1030 0019 0109 8533 0003 8581
Krakowskie Centrum Psychologiczne Salvate
(w tytule przelewu: abonament Terefere, imię i nazwisko dziecka, za miesiąc: ….)
W przypadku nieodebrania Dziecka o deklarowanej godzinie zostanie naliczona dodatkowa opłata za opiekę w wysokości 30 zł za każdą kolejną godzinę opieki.
RABATY – przy zapisaniu do naszego żłobka drugiego dziecka udzielamy rabatu na miesięczny abonament w wysokości 15% (w przypadku niepełnosprawności u drugiego dziecka udzielamy 50% rabatu).

W cenie abonamentu w Terefere zapewniamy:

szereg zabaw i zajęć edukacyjnych,
codzienną gimnastykę ogólnorozwojową oraz warsztaty z fizjoterapeutą,
ćwiczenia i zabawy z neurologopedą,
zabawy z językiem angielskim,
warsztaty rytmiczno-muzyczne,
spacery na świeżym powietrzu i zabawę na naszym Tereferowym placu zabaw!
zabawy i warsztaty rozwijające motorykę małą i dużą,
zabawy manipulacyjne oraz plastyczne,
naukę higieny oraz ćwiczenia w usamodzielnianiu,
wspólne oglądanie książeczek i czytanie bajek ze żłobkowymi Ciociami,
zajęcia wyciszające i relaksacyjne,
wspólne słuchanie muzyki dziecięcej, tańce i bale,
zabawy dowolne i wspólny odpoczynek.

Integracyjny Żłobek Terefere 3 jest dotowany z Programu Maluch + 2021 moduł 4

 

Kwota abonamentu do 10- ciu godzin dziennie: wynosi około 850,00 zł/m-c, po odliczeniu obowiązujących dotacji.*

Wpisowe: 450,00 zł.

Kwota wyżywienia całodziennego: 16,00 zł/dzień. (śniadanie, dwudaniowy obiad i podwieczorek dostarczane przez firmę cateringową specjalizującą się w przygotowywaniu zdrowych i ekologicznych posiłków dla dzieci “Alma Verde”)
*
Przyznana dotacja na rok 2021:
Dotacja z Programu Maluch + : 80,00 zł/msc
Dotacja z Urzędu Miasta: około 360,00 zł/msc ( kwota uzależniona od liczby dni pracujących w danym miesiącu-1,70 zł/godzina razy liczba dni)
Każdego miesiąca rodzic zobowiązany jest wpłacić pełną kwotę abonamentu 1350,00 zł.
Również każdego miesiąca przelewana jest rodzicom kwota 80,00 zł + 360,00 zł tytułem zwrotu dotacji.

Wszystkich informacji dotyczących rozliczeń za abonament udzielamy pod nr tel. 508 672 724

Opłatę za abonament miesięczny należy wpłacać do 5-ego każdego rozpoczętego miesiąca na numer konta:
54 1030 0019 0109 8533 0003 8581
Krakowskie Centrum Psychologiczne Salvate
(w tytule przelewu: abonament Terefere, imię i nazwisko dziecka, za miesiąc: ….)
W przypadku nieodebrania Dziecka o deklarowanej godzinie zostanie naliczona dodatkowa opłata za opiekę w wysokości 30 zł za każdą kolejną godzinę opieki.
RABATY – przy zapisaniu do naszego żłobka drugiego dziecka udzielamy rabatu na miesięczny abonament w wysokości 15% (w przypadku niepełnosprawności u drugiego dziecka udzielamy 50% rabatu).

W cenie abonamentu w Terefere zapewniamy:

szereg zabaw i zajęć edukacyjnych,
codzienną gimnastykę ogólnorozwojową oraz warsztaty z fizjoterapeutą,
ćwiczenia i zabawy z neurologopedą,
zabawy z językiem angielskim,
warsztaty rytmiczno-muzyczne,
spacery na świeżym powietrzu i zabawę na naszym Tereferowym placu zabaw!
zabawy i warsztaty rozwijające motorykę małą i dużą,
zabawy manipulacyjne oraz plastyczne,
naukę higieny oraz ćwiczenia w usamodzielnianiu,
wspólne oglądanie książeczek i czytanie bajek ze żłobkowymi Ciociami,
zajęcia wyciszające i relaksacyjne,
wspólne słuchanie muzyki dziecięcej, tańce i bale,
zabawy dowolne i wspólny odpoczynek.

Integracyjny Żłobek Terefere 3 jest dotowany z Programu Maluch + 2021 moduł 4

 

Kwota abonamentu do 10- ciu godzin dziennie: wynosi około 850,00 zł/m-c, po odliczeniu obowiązujących dotacji.*

Wpisowe: 450,00 zł.

Kwota wyżywienia całodziennego: 16,00 zł/dzień. (śniadanie, dwudaniowy obiad i podwieczorek dostarczane przez firmę cateringową specjalizującą się w przygotowywaniu zdrowych i ekologicznych posiłków dla dzieci “Alma Verde”)
*
Przyznana dotacja na rok 2021:
Dotacja z Programu Maluch + : 80,00 zł/msc
Dotacja z Urzędu Miasta: około 360,00 zł/msc ( kwota uzależniona od liczby dni pracujących w danym miesiącu-1,70 zł/godzina razy liczba dni)
Każdego miesiąca rodzic zobowiązany jest wpłacić pełną kwotę abonamentu 1350,00 zł.
Również każdego miesiąca przelewana jest rodzicom kwota 80,00 zł + 360,00 zł tytułem zwrotu dotacji.

Wszystkich informacji dotyczących rozliczeń za abonament udzielamy pod nr tel. 508 672 724

Opłatę za abonament miesięczny należy wpłacać do 5-ego każdego rozpoczętego miesiąca na numer konta:
54 1030 0019 0109 8533 0003 8581
Krakowskie Centrum Psychologiczne Salvate
(w tytule przelewu: abonament Terefere, imię i nazwisko dziecka, za miesiąc: ….)
W przypadku nieodebrania Dziecka o deklarowanej godzinie zostanie naliczona dodatkowa opłata za opiekę w wysokości 30 zł za każdą kolejną godzinę opieki.
RABATY – przy zapisaniu do naszego żłobka drugiego dziecka udzielamy rabatu na miesięczny abonament w wysokości 15% (w przypadku niepełnosprawności u drugiego dziecka udzielamy 50% rabatu).

W cenie abonamentu w Terefere zapewniamy:

szereg zabaw i zajęć edukacyjnych,
codzienną gimnastykę ogólnorozwojową oraz warsztaty z fizjoterapeutą,
ćwiczenia i zabawy z neurologopedą,
zabawy z językiem angielskim,
warsztaty rytmiczno-muzyczne,
spacery na świeżym powietrzu i zabawę na naszym Tereferowym placu zabaw!
zabawy i warsztaty rozwijające motorykę małą i dużą,
zabawy manipulacyjne oraz plastyczne,
naukę higieny oraz ćwiczenia w usamodzielnianiu,
wspólne oglądanie książeczek i czytanie bajek ze żłobkowymi Ciociami,
zajęcia wyciszające i relaksacyjne,
wspólne słuchanie muzyki dziecięcej, tańce i bale,
zabawy dowolne i wspólny odpoczynek.

Integracyjny Żłobek Terefere 3 jest dotowany z Programu Maluch + 2021 moduł 4

 

Kwota abonamentu do 10- ciu godzin dziennie: wynosi około 850,00 zł/m-c, po odliczeniu obowiązujących dotacji.*

Wpisowe: 450,00 zł.

Kwota wyżywienia całodziennego: 16,00 zł/dzień. (śniadanie, dwudaniowy obiad i podwieczorek dostarczane przez firmę cateringową specjalizującą się w przygotowywaniu zdrowych i ekologicznych posiłków dla dzieci “Alma Verde”)
*
Przyznana dotacja na rok 2021:
Dotacja z Programu Maluch + : 80,00 zł/msc
Dotacja z Urzędu Miasta: około 360,00 zł/msc ( kwota uzależniona od liczby dni pracujących w danym miesiącu-1,70 zł/godzina razy liczba dni)
Każdego miesiąca rodzic zobowiązany jest wpłacić pełną kwotę abonamentu 1350,00 zł.
Również każdego miesiąca przelewana jest rodzicom kwota 80,00 zł + 360,00 zł tytułem zwrotu dotacji.

Wszystkich informacji dotyczących rozliczeń za abonament udzielamy pod nr tel. 508 672 724

Opłatę za abonament miesięczny należy wpłacać do 5-ego każdego rozpoczętego miesiąca na numer konta:
54 1030 0019 0109 8533 0003 8581
Krakowskie Centrum Psychologiczne Salvate
(w tytule przelewu: abonament Terefere, imię i nazwisko dziecka, za miesiąc: ….)
W przypadku nieodebrania Dziecka o deklarowanej godzinie zostanie naliczona dodatkowa opłata za opiekę w wysokości 30 zł za każdą kolejną godzinę opieki.
RABATY – przy zapisaniu do naszego żłobka drugiego dziecka udzielamy rabatu na miesięczny abonament w wysokości 15% (w przypadku niepełnosprawności u drugiego dziecka udzielamy 50% rabatu).

W cenie abonamentu w Terefere zapewniamy:

szereg zabaw i zajęć edukacyjnych,
codzienną gimnastykę ogólnorozwojową oraz warsztaty z fizjoterapeutą,
ćwiczenia i zabawy z neurologopedą,
zabawy z językiem angielskim,
warsztaty rytmiczno-muzyczne,
spacery na świeżym powietrzu i zabawę na naszym Tereferowym placu zabaw!
zabawy i warsztaty rozwijające motorykę małą i dużą,
zabawy manipulacyjne oraz plastyczne,
naukę higieny oraz ćwiczenia w usamodzielnianiu,
wspólne oglądanie książeczek i czytanie bajek ze żłobkowymi Ciociami,
zajęcia wyciszające i relaksacyjne,
wspólne słuchanie muzyki dziecięcej, tańce i bale,
zabawy dowolne i wspólny odpoczynek.

Integracyjny Żłobek Terefere 3 jest dotowany z Programu Maluch + 2021 moduł 4

 

Kwota abonamentu do 10- ciu godzin dziennie: wynosi około 850,00 zł/m-c, po odliczeniu obowiązujących dotacji.*

Wpisowe: 450,00 zł.

Kwota wyżywienia całodziennego: 16,00 zł/dzień. (śniadanie, dwudaniowy obiad i podwieczorek dostarczane przez firmę cateringową specjalizującą się w przygotowywaniu zdrowych i ekologicznych posiłków dla dzieci “Alma Verde”)
*
Przyznana dotacja na rok 2021:
Dotacja z Programu Maluch + : 80,00 zł/msc
Dotacja z Urzędu Miasta: około 360,00 zł/msc ( kwota uzależniona od liczby dni pracujących w danym miesiącu-1,70 zł/godzina razy liczba dni)
Każdego miesiąca rodzic zobowiązany jest wpłacić pełną kwotę abonamentu 1350,00 zł.
Również każdego miesiąca przelewana jest rodzicom kwota 80,00 zł + 360,00 zł tytułem zwrotu dotacji.

Wszystkich informacji dotyczących rozliczeń za abonament udzielamy pod nr tel. 508 672 724

Opłatę za abonament miesięczny należy wpłacać do 5-ego każdego rozpoczętego miesiąca na numer konta:
54 1030 0019 0109 8533 0003 8581
Krakowskie Centrum Psychologiczne Salvate
(w tytule przelewu: abonament Terefere, imię i nazwisko dziecka, za miesiąc: ….)
W przypadku nieodebrania Dziecka o deklarowanej godzinie zostanie naliczona dodatkowa opłata za opiekę w wysokości 30 zł za każdą kolejną godzinę opieki.
RABATY – przy zapisaniu do naszego żłobka drugiego dziecka udzielamy rabatu na miesięczny abonament w wysokości 15% (w przypadku niepełnosprawności u drugiego dziecka udzielamy 50% rabatu).

W cenie abonamentu w Terefere zapewniamy:

szereg zabaw i zajęć edukacyjnych,
codzienną gimnastykę ogólnorozwojową oraz warsztaty z fizjoterapeutą,
ćwiczenia i zabawy z neurologopedą,
zabawy z językiem angielskim,
warsztaty rytmiczno-muzyczne,
spacery na świeżym powietrzu i zabawę na naszym Tereferowym placu zabaw!
zabawy i warsztaty rozwijające motorykę małą i dużą,
zabawy manipulacyjne oraz plastyczne,
naukę higieny oraz ćwiczenia w usamodzielnianiu,
wspólne oglądanie książeczek i czytanie bajek ze żłobkowymi Ciociami,
zajęcia wyciszające i relaksacyjne,
wspólne słuchanie muzyki dziecięcej, tańce i bale,
zabawy dowolne i wspólny odpoczynek.

Integracyjny Żłobek Terefere 3 jest dotowany z Programu Maluch + 2021 moduł 4

 

Kwota abonamentu do 10- ciu godzin dziennie: wynosi około 850,00 zł/m-c, po odliczeniu obowiązujących dotacji.*

Wpisowe: 450,00 zł.

Kwota wyżywienia całodziennego: 16,00 zł/dzień. (śniadanie, dwudaniowy obiad i podwieczorek dostarczane przez firmę cateringową specjalizującą się w przygotowywaniu zdrowych i ekologicznych posiłków dla dzieci “Alma Verde”)
*
Przyznana dotacja na rok 2021:
Dotacja z Programu Maluch + : 80,00 zł/msc
Dotacja z Urzędu Miasta: około 360,00 zł/msc ( kwota uzależniona od liczby dni pracujących w danym miesiącu-1,70 zł/godzina razy liczba dni)
Każdego miesiąca rodzic zobowiązany jest wpłacić pełną kwotę abonamentu 1350,00 zł.
Również każdego miesiąca przelewana jest rodzicom kwota 80,00 zł + 360,00 zł tytułem zwrotu dotacji.

Wszystkich informacji dotyczących rozliczeń za abonament udzielamy pod nr tel. 508 672 724

Opłatę za abonament miesięczny należy wpłacać do 5-ego każdego rozpoczętego miesiąca na numer konta:
54 1030 0019 0109 8533 0003 8581
Krakowskie Centrum Psychologiczne Salvate
(w tytule przelewu: abonament Terefere, imię i nazwisko dziecka, za miesiąc: ….)
W przypadku nieodebrania Dziecka o deklarowanej godzinie zostanie naliczona dodatkowa opłata za opiekę w wysokości 30 zł za każdą kolejną godzinę opieki.
RABATY – przy zapisaniu do naszego żłobka drugiego dziecka udzielamy rabatu na miesięczny abonament w wysokości 15% (w przypadku niepełnosprawności u drugiego dziecka udzielamy 50% rabatu).

W cenie abonamentu w Terefere zapewniamy:

szereg zabaw i zajęć edukacyjnych,
codzienną gimnastykę ogólnorozwojową oraz warsztaty z fizjoterapeutą,
ćwiczenia i zabawy z neurologopedą,
zabawy z językiem angielskim,
warsztaty rytmiczno-muzyczne,
spacery na świeżym powietrzu i zabawę na naszym Tereferowym placu zabaw!
zabawy i warsztaty rozwijające motorykę małą i dużą,
zabawy manipulacyjne oraz plastyczne,
naukę higieny oraz ćwiczenia w usamodzielnianiu,
wspólne oglądanie książeczek i czytanie bajek ze żłobkowymi Ciociami,
zajęcia wyciszające i relaksacyjne,
wspólne słuchanie muzyki dziecięcej, tańce i bale,
zabawy dowolne i wspólny odpoczynek.

Integracyjny Żłobek Terefere 3 jest dotowany z Programu Maluch + 2021 moduł 4

 

Kwota abonamentu do 10- ciu godzin dziennie: wynosi około 850,00 zł/m-c, po odliczeniu obowiązujących dotacji.*

Wpisowe: 450,00 zł.

Kwota wyżywienia całodziennego: 16,00 zł/dzień. (śniadanie, dwudaniowy obiad i podwieczorek dostarczane przez firmę cateringową specjalizującą się w przygotowywaniu zdrowych i ekologicznych posiłków dla dzieci “Alma Verde”)
*
Przyznana dotacja na rok 2021:
Dotacja z Programu Maluch + : 80,00 zł/msc
Dotacja z Urzędu Miasta: około 360,00 zł/msc ( kwota uzależniona od liczby dni pracujących w danym miesiącu-1,70 zł/godzina razy liczba dni)
Każdego miesiąca rodzic zobowiązany jest wpłacić pełną kwotę abonamentu 1350,00 zł.
Również każdego miesiąca przelewana jest rodzicom kwota 80,00 zł + 360,00 zł tytułem zwrotu dotacji.

Wszystkich informacji dotyczących rozliczeń za abonament udzielamy pod nr tel. 508 672 724

Opłatę za abonament miesięczny należy wpłacać do 5-ego każdego rozpoczętego miesiąca na numer konta:
54 1030 0019 0109 8533 0003 8581
Krakowskie Centrum Psychologiczne Salvate
(w tytule przelewu: abonament Terefere, imię i nazwisko dziecka, za miesiąc: ….)
W przypadku nieodebrania Dziecka o deklarowanej godzinie zostanie naliczona dodatkowa opłata za opiekę w wysokości 30 zł za każdą kolejną godzinę opieki.
RABATY – przy zapisaniu do naszego żłobka drugiego dziecka udzielamy rabatu na miesięczny abonament w wysokości 15% (w przypadku niepełnosprawności u drugiego dziecka udzielamy 50% rabatu).

W cenie abonamentu w Terefere zapewniamy:

szereg zabaw i zajęć edukacyjnych,
codzienną gimnastykę ogólnorozwojową oraz warsztaty z fizjoterapeutą,
ćwiczenia i zabawy z neurologopedą,
zabawy z językiem angielskim,
warsztaty rytmiczno-muzyczne,
spacery na świeżym powietrzu i zabawę na naszym Tereferowym placu zabaw!
zabawy i warsztaty rozwijające motorykę małą i dużą,
zabawy manipulacyjne oraz plastyczne,
naukę higieny oraz ćwiczenia w usamodzielnianiu,
wspólne oglądanie książeczek i czytanie bajek ze żłobkowymi Ciociami,
zajęcia wyciszające i relaksacyjne,
wspólne słuchanie muzyki dziecięcej, tańce i bale,
zabawy dowolne i wspólny odpoczynek.

Integracyjny Żłobek Terefere 3 jest dotowany z Programu Maluch + 2021 moduł 4

 

Kwota abonamentu do 10- ciu godzin dziennie: wynosi około 850,00 zł/m-c, po odliczeniu obowiązujących dotacji.*

Wpisowe: 450,00 zł.

Kwota wyżywienia całodziennego: 16,00 zł/dzień. (śniadanie, dwudaniowy obiad i podwieczorek dostarczane przez firmę cateringową specjalizującą się w przygotowywaniu zdrowych i ekologicznych posiłków dla dzieci “Alma Verde”)
*
Przyznana dotacja na rok 2021:
Dotacja z Programu Maluch + : 80,00 zł/msc
Dotacja z Urzędu Miasta: około 360,00 zł/msc ( kwota uzależniona od liczby dni pracujących w danym miesiącu-1,70 zł/godzina razy liczba dni)
Każdego miesiąca rodzic zobowiązany jest wpłacić pełną kwotę abonamentu 1350,00 zł.
Również każdego miesiąca przelewana jest rodzicom kwota 80,00 zł + 360,00 zł tytułem zwrotu dotacji.

Wszystkich informacji dotyczących rozliczeń za abonament udzielamy pod nr tel. 508 672 724

Opłatę za abonament miesięczny należy wpłacać do 5-ego każdego rozpoczętego miesiąca na numer konta:
54 1030 0019 0109 8533 0003 8581
Krakowskie Centrum Psychologiczne Salvate
(w tytule przelewu: abonament Terefere, imię i nazwisko dziecka, za miesiąc: ….)
W przypadku nieodebrania Dziecka o deklarowanej godzinie zostanie naliczona dodatkowa opłata za opiekę w wysokości 30 zł za każdą kolejną godzinę opieki.
RABATY – przy zapisaniu do naszego żłobka drugiego dziecka udzielamy rabatu na miesięczny abonament w wysokości 15% (w przypadku niepełnosprawności u drugiego dziecka udzielamy 50% rabatu).

W cenie abonamentu w Terefere zapewniamy:

szereg zabaw i zajęć edukacyjnych,
codzienną gimnastykę ogólnorozwojową oraz warsztaty z fizjoterapeutą,
ćwiczenia i zabawy z neurologopedą,
zabawy z językiem angielskim,
warsztaty rytmiczno-muzyczne,
spacery na świeżym powietrzu i zabawę na naszym Tereferowym placu zabaw!
zabawy i warsztaty rozwijające motorykę małą i dużą,
zabawy manipulacyjne oraz plastyczne,
naukę higieny oraz ćwiczenia w usamodzielnianiu,
wspólne oglądanie książeczek i czytanie bajek ze żłobkowymi Ciociami,
zajęcia wyciszające i relaksacyjne,
wspólne słuchanie muzyki dziecięcej, tańce i bale,
zabawy dowolne i wspólny odpoczynek.

Integracyjny Żłobek Terefere 3 jest dotowany z Programu Maluch + 2021 moduł 4

 

Kwota abonamentu do 10- ciu godzin dziennie: wynosi około 850,00 zł/m-c, po odliczeniu obowiązujących dotacji.*

Wpisowe: 450,00 zł.

Kwota wyżywienia całodziennego: 16,00 zł/dzień. (śniadanie, dwudaniowy obiad i podwieczorek dostarczane przez firmę cateringową specjalizującą się w przygotowywaniu zdrowych i ekologicznych posiłków dla dzieci “Alma Verde”)
*
Przyznana dotacja na rok 2021:
Dotacja z Programu Maluch + : 80,00 zł/msc
Dotacja z Urzędu Miasta: około 360,00 zł/msc ( kwota uzależniona od liczby dni pracujących w danym miesiącu-1,70 zł/godzina razy liczba dni)
Każdego miesiąca rodzic zobowiązany jest wpłacić pełną kwotę abonamentu 1350,00 zł.
Również każdego miesiąca przelewana jest rodzicom kwota 80,00 zł + 360,00 zł tytułem zwrotu dotacji.

Wszystkich informacji dotyczących rozliczeń za abonament udzielamy pod nr tel. 508 672 724

Opłatę za abonament miesięczny należy wpłacać do 5-ego każdego rozpoczętego miesiąca na numer konta:
54 1030 0019 0109 8533 0003 8581
Krakowskie Centrum Psychologiczne Salvate
(w tytule przelewu: abonament Terefere, imię i nazwisko dziecka, za miesiąc: ….)
W przypadku nieodebrania Dziecka o deklarowanej godzinie zostanie naliczona dodatkowa opłata za opiekę w wysokości 30 zł za każdą kolejną godzinę opieki.
RABATY – przy zapisaniu do naszego żłobka drugiego dziecka udzielamy rabatu na miesięczny abonament w wysokości 15% (w przypadku niepełnosprawności u drugiego dziecka udzielamy 50% rabatu).

W cenie abonamentu w Terefere zapewniamy:

szereg zabaw i zajęć edukacyjnych,
codzienną gimnastykę ogólnorozwojową oraz warsztaty z fizjoterapeutą,
ćwiczenia i zabawy z neurologopedą,
zabawy z językiem angielskim,
warsztaty rytmiczno-muzyczne,
spacery na świeżym powietrzu i zabawę na naszym Tereferowym placu zabaw!
zabawy i warsztaty rozwijające motorykę małą i dużą,
zabawy manipulacyjne oraz plastyczne,
naukę higieny oraz ćwiczenia w usamodzielnianiu,
wspólne oglądanie książeczek i czytanie bajek ze żłobkowymi Ciociami,
zajęcia wyciszające i relaksacyjne,
wspólne słuchanie muzyki dziecięcej, tańce i bale,
zabawy dowolne i wspólny odpoczynek.

Integracyjny Żłobek Terefere 3 jest dotowany z Programu Maluch + 2021 moduł 4

 

Kwota abonamentu do 10- ciu godzin dziennie: wynosi około 850,00 zł/m-c, po odliczeniu obowiązujących dotacji.*

Wpisowe: 450,00 zł.

Kwota wyżywienia całodziennego: 16,00 zł/dzień. (śniadanie, dwudaniowy obiad i podwieczorek dostarczane przez firmę cateringową specjalizującą się w przygotowywaniu zdrowych i ekologicznych posiłków dla dzieci “Alma Verde”)
*
Przyznana dotacja na rok 2021:
Dotacja z Programu Maluch + : 80,00 zł/msc
Dotacja z Urzędu Miasta: około 360,00 zł/msc ( kwota uzależniona od liczby dni pracujących w danym miesiącu-1,70 zł/godzina razy liczba dni)
Każdego miesiąca rodzic zobowiązany jest wpłacić pełną kwotę abonamentu 1350,00 zł.
Również każdego miesiąca przelewana jest rodzicom kwota 80,00 zł + 360,00 zł tytułem zwrotu dotacji.

Wszystkich informacji dotyczących rozliczeń za abonament udzielamy pod nr tel. 508 672 724

Opłatę za abonament miesięczny należy wpłacać do 5-ego każdego rozpoczętego miesiąca na numer konta:
54 1030 0019 0109 8533 0003 8581
Krakowskie Centrum Psychologiczne Salvate
(w tytule przelewu: abonament Terefere, imię i nazwisko dziecka, za miesiąc: ….)
W przypadku nieodebrania Dziecka o deklarowanej godzinie zostanie naliczona dodatkowa opłata za opiekę w wysokości 30 zł za każdą kolejną godzinę opieki.
RABATY – przy zapisaniu do naszego żłobka drugiego dziecka udzielamy rabatu na miesięczny abonament w wysokości 15% (w przypadku niepełnosprawności u drugiego dziecka udzielamy 50% rabatu).

W cenie abonamentu w Terefere zapewniamy:

szereg zabaw i zajęć edukacyjnych,
codzienną gimnastykę ogólnorozwojową oraz warsztaty z fizjoterapeutą,
ćwiczenia i zabawy z neurologopedą,
zabawy z językiem angielskim,
warsztaty rytmiczno-muzyczne,
spacery na świeżym powietrzu i zabawę na naszym Tereferowym placu zabaw!
zabawy i warsztaty rozwijające motorykę małą i dużą,
zabawy manipulacyjne oraz plastyczne,
naukę higieny oraz ćwiczenia w usamodzielnianiu,
wspólne oglądanie książeczek i czytanie bajek ze żłobkowymi Ciociami,
zajęcia wyciszające i relaksacyjne,
wspólne słuchanie muzyki dziecięcej, tańce i bale,
zabawy dowolne i wspólny odpoczynek.

Integracyjny Żłobek Terefere 3 jest dotowany z Programu Maluch + 2021 moduł 4