Abonament miesięczny za pobyt dziecka w Żłobku z uwzględnieniem rabatu za wpłatę w terminie do 5-go dnia każdego miesiąca, z góry, wynosi 750 zł brutto po odliczeniu dotacji z UM i RKO. Abonament opłacony po wskazanym terminie wynosi 850 zł brutto.*

Wpisowe: 700,00 pln, opłata kontynuacyjna 400pln

Kwota wyżywienia całodziennego: 19,00 zł/dzień. (śniadanie, dwudaniowy obiad i podwieczorek dostarczane przez firmę cateringową specjalizującą się w przygotowywaniu zdrowych i ekologicznych posiłków dla dzieci “Alma Verde”)

 

*
Przyznana dotacja na rok 2023:

Dopłata żłobkowa – 400pln

Każdego miesiąca rodzic zobowiązany jest wpłacić pełną kwotę abonamentu 1850,00 zł.
Również każdego miesiąca przelewana jest rodzicom kwota ok 700,00 zł tytułem zwrotu dotacji z UM oraz 400pln dopłaty żłobkowej.

tutaj można przeczytać o zasadach przyznawania RKO i dofinansowania pobytu w żłobku (400pln) prosimy pamiętać, że rodzice osobiście składają wnioski poprzez stronę ZUS.

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/pytania-i-odpowiedzi-dofinansowanie-pobytu-w-zlobku

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/pytania-i-odpowiedzi-rko

Wszystkich informacji dotyczących rozliczeń za abonament udzielamy pod nr tel. 508 672 724

Opłatę za abonament miesięczny należy wpłacać do 5-ego każdego rozpoczętego miesiąca na numer konta:
54 1030 0019 0109 8533 0003 8581
Krakowskie Centrum Psychologiczne Salvate
(w tytule przelewu: abonament Terefere, imię i nazwisko dziecka, za miesiąc: ….)
W przypadku nieodebrania Dziecka o deklarowanej godzinie zostanie naliczona dodatkowa opłata za opiekę w wysokości 50 zł za każdą kolejną godzinę opieki.
RABATY – przy zapisaniu do naszego żłobka drugiego dziecka udzielamy rabatu na miesięczny abonament w wysokości 150pln (w przypadku niepełnosprawności u drugiego dziecka udzielamy 50% rabatu). Rabat nie jest liczony od kwoty dotacji.

W cenie abonamentu w Terefere zapewniamy:

szereg zabaw i zajęć edukacyjnych,
codzienną gimnastykę ogólnorozwojową oraz warsztaty z fizjoterapeutą,
ćwiczenia i zabawy z neurologopedą,
zabawy z językiem angielskim,
warsztaty rytmiczno-muzyczne,
spacery na świeżym powietrzu i zabawę na naszym Tereferowym placu zabaw!
zabawy i warsztaty rozwijające motorykę małą i dużą,
zabawy manipulacyjne oraz plastyczne,
naukę higieny oraz ćwiczenia w usamodzielnianiu,
wspólne oglądanie książeczek i czytanie bajek ze żłobkowymi Ciociami,
zajęcia wyciszające i relaksacyjne,
wspólne słuchanie muzyki dziecięcej, tańce i bale,
zabawy dowolne i wspólny odpoczynek.

Integracyjny Żłobek Terefere 3 jest dotowany z Programu Maluch + 2021 moduł 4