Abonament miesięczny za pobyt dziecka w Żłobku z uwzględnieniem rabatu za wpłatę w terminie do 5-go dnia każdego miesiąca, z góry, wynosi 750 zł brutto po odliczeniu dotacji z UM i RKO. Abonament opłacony po wskazanym terminie wynosi 850 zł brutto.*

W cenie abonamentu w Terefere zapewniamy:

 • szereg zabaw i zajęć edukacyjnych,
 • ćwiczenia i zabawy oraz codzienną gimnastykę ogólnorozwojową,
 • zabawy z językiem angielskim,
 • warsztaty rytmiczno-muzyczne,
 • spacery na świeżym powietrzu i zabawę na placu zabaw,
 • zabawy i warsztaty rozwijające motorykę małą i dużą,
 • zabawy manipulacyjne oraz plastyczne,
 • naukę higieny oraz ćwiczenia w usamodzielnianiu,
 • wspólne oglądanie książeczek i czytanie bajek ze żłobkowymi Ciociami,
 • zajęcia wyciszające i relaksacyjne,
 • wspólne słuchanie muzyki dziecięcej, tańce i bale,
 • swobodną zabawę i wspólny odpoczynek.
 

Wpisowe: 700,00 zł, opłata kontynuacyjna – 400pln

Kwota wyżywienia całodziennego: 19,00 zł/dzień. (śniadanie, dwudaniowy obiad i podwieczorek dostarczane przez firmę cateringową specjalizującą się w przygotowywaniu zdrowych i ekologicznych posiłków dla dzieci „Alma Verde”**)

*

Przyznana dotacja na rok 2023:

Dopłata żłobkowa – 400pln

Każdego miesiąca rodzic zobowiązany jest wpłacić pełną kwotę abonamentu 1850,00 zł.
Również każdego miesiąca przelewana jest rodzicom kwota ok 700,00 zł tytułem zwrotu dotacji z UM oraz 400pln dopłaty żłobkowej.

tutaj można przeczytać o zasadach przyznawania RKO i dofinansowania pobytu w żłobku (400pln) -prosimy pamiętać, że rodzice osobiście składają wnioski poprzez stronę ZUS.

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/pytania-i-odpowiedzi-dofinansowanie-pobytu-w-zlobku

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/pytania-i-odpowiedzi-rko

Wszystkich informacji dotyczących rozliczeń za abonament udzielamy pod nr tel. 508 672 724

 

Opłatę za abonament miesięczny należy wpłacać do 5-ego każdego rozpoczętego miesiąca na numer konta:

88 1030 0019 0109 8503 4000 1683

Krakowskie Centrum Psychologiczne Salvate

(w tytule przelewu: abonament Terefere, imię i nazwisko dziecka, za miesiąc: ….)

W przypadku nieodebrania Dziecka o deklarowanej godzinie zostanie naliczona dodatkowa opłata za opiekę w wysokości 50 zł za każdą kolejną godzinę opieki.

RABATY – przy zapisaniu do naszego żłobka drugiego dziecka udzielamy rabatu na miesięczny abonament w wysokości 150pln (w przypadku niepełnosprawności u drugiego dziecka udzielamy 50% rabatu). Rabaty nie są odliczane od kwoty dotacji.

**Posiłki do naszego żłobka dostarcza firma ALMA Verde, od wielu lat działająca w branży gastronomicznej i posiadająca duże doświadczenie cateringowe. Alma Verde oferuje catering ekologiczny dla żłobków, przedszkoli i szkół.

Jak sami o sobie mówią:

„Naszą prywatną pasją jest ekologia i zdrowe jedzenie. Jesteśmy przekonani, że „jesteśmy tym, co jemy” a nasze zdrowie zależy od naszego odżywiania. Wierzymy, że świeżo przygotowane jedzenie oparte na ekologicznych produktach, racjonalne zbilansowane odżywczo jest tym, czego współczesny człowiek potrzebuje najbardziej. Od lat doskonalimy swą wiedzę uczestnicząc w kursach i szkoleniach związanych ze zdrową kuchnią i ekologią. Współpracujemy ze specjalistami i autorytetami z dziedziny odżywiania naturalnego i dietetyki”

 

 

 

Żłobek Terefere jest dotowany z Programu Maluch + 2021 moduł 4