Przedszkole Terefere jest czynne codziennie (od poniedziałku do piątku) od 7:00 do 17.00

7.00-8.40 Przychodzimy do przedszkola, mamy czas na swobodną zabawę oraz zabawy kształtujące umiejętności zgodnego współżycia w naszej grupie.

8.40-9.00 Wspólnie przygotowujemy śniadanie – po wykonaniu wszystkich czynności higienicznych pomagamy w nakrywaniu stolików do śniadania.

9.00–9.30 Jemy śniadanie.

9.30–11:00  To czas na zabawy zorganizowane przez nasze Panie oraz zajęcia dodatkowe. Zajęcia edukacyjne prowadzone są dla nas przez nauczyciela wg. wybranego programu wychowania przedszkolnego.

11.15-11.30 Wspólnie pomagamy w przygotowaniach do obiadu – uczymy się nakrywania do stołu, pomocy przy nakładaniu posiłków oraz zasad zachowania higieny przed i w trakcie posiłków.

11.30-12.00 Jemy obiad  (zupa) – uczymy się kulturalnego spożywania posiłków oraz  posługiwania się sprawnie sztućcami.

12.00-14.00 Odpoczywamy a Panie opowiadają nam piękne baśnie.

To także czas spokojnych zajęć edukacyjnych, muzycznych, plastycznych.

14.00 – 14.30 Jemy obiad  (drugie danie).

14.30-15:30 To popołudniowy panel naszych wspaniałych zabaw umuzykalniających, plastycznych, ruchowych, naukowych, konstrukcyjnych, badawczych itp.

15:30 Jemy ulubiony podwieczorek.

15.30-17.00 Na koniec dnia mamy czas na swobodną zabawę zgodnie z naszymi zainteresowaniami, przygotowujemy uroczystości przedszkolne i środowiskowe, mamy też indywidualne zajęcia wspierające nasz rozwój. Czytamy książki, śpiewamy piosenki. W tym czasie nasi rodzice mogą porozmawiać z Paniami. Rozchodzimy się do domów.

 

Dzień w Przedszkolu jest wspaniały!