Przedszkole Terefere jest czynne od poniedziałku do piątku od 7.00-17.00

7.00-8.40 Przychodzimy do przedszkola, mamy czas na swobodną zabawę oraz zabawy kształtujące umiejętności zgodnego współżycia w naszej grupie.

8.40-9.00 Wspólnie przygotowujemy śniadanie – po wykonaniu wszystkich czynności higienicznych pomagamy w nakrywaniu stolików do śniadania.

9.00–9.30 Jemy śniadanie.

9.30  To czas na naukę –  zajęcia edukacyjne prowadzą dla nas nauczyciele wg.  programu wychowania przedszkolnego Nowi Tropiciele oraz realizowana jest podstawa programowa, zgodnie z wytycznymi MEN w tym zajęcia dodatkowe organizowane przez specjalistów ( psychologa, logopedę, zaj. z rytmiki i j. angielskiego)

11.00 – 11.30 Wspólnie pomagamy w przygotowaniach do obiadu – uczymy się nakrywania do stołu oraz zasad zachowania higieny przed i w trakcie posiłków. Jemy zupę.

12.00-13.00 Czas na spacer do parku lub na tereferowy placyk zabaw. Czasem też realizujemy dodatkowe zajęcia edukacyjne.

13.00 -14.00 Odpoczywamy a Panie opowiadają nam piękne baśnie. To także czas spokojnych zajęć muzycznych i plastycznych.

14.00 – 14.30 Jemy obiad  (drugie danie).

14.30-15:30 To popołudniowy panel naszych wspaniałych zabaw umuzykalniających, ruchowych, naukowych, konstrukcyjnych, badawczych ( dogoterapia, majsterkowo, przedszkoliada, gimnastyka)*

15:00 Jemy ulubiony podwieczorek.

15.30-17.00 Na koniec dnia mamy czas na swobodną zabawę zgodnie z naszymi zainteresowaniami, przygotowujemy uroczystości przedszkolne, mamy też indywidualne zajęcia wspierające nasz rozwój. Czytamy książki, śpiewamy piosenki. W tym czasie nasi rodzice mogą porozmawiać z Paniami. Rozchodzimy się do domów.

 

 

Dzień w Przedszkolu jest wspaniały!